Nytt

Øvrebø Smykkeverkstad

Velkommen til Øvrebø Smykkeverkstad

Velkommen til nettbutikken!

Gjer oppmerksom på at dei aller fleste smykka vert laga etter at du har lagt inn bestillinga,
difor lyt ein rekne 2-4 veker leveringstid.
Skal du ha noko til ein bestemt dato skriv du det i kommentarfeltet so prøvar eg å få det til :-)